Styret i FATA er fungerende Amatørteaterråd i Vest-Agder (AVA), og jobber for at alle som ønsker, skal få oppleve og utøve teater/scenekunst av best mulig kvalitet.

Dersom du ønsker å drive med amatørteater i Agder eller har spørsmål knyttet til Amatørteaterrådets oppgaver, ta kontakt med daglig leder på Rosegården Teaterhus.

 

Advertisements