Styret i Foreningen Rosegården Teaterhus er fungerende Amatørteaterråd i Vest-Agder (AVA), og jobber for at alle som ønsker, skal få oppleve og utøve teater/scenekunst av best mulig kvalitet. Det er tilsatt en fylkeskontakt som jobber med å utvikle frivillig scenekunst og amatørteater i Vest-Agder.

Åpningstider:

Mandag, Onsdag, Torsdag: kl. 10:00 – 15:00

 AVA kan:

  • Sette deg i kontakt med en teatergruppe i ditt nærmiljø.
  • Hjelpe deg/dere med å starte opp en teatergruppe.
  • Organisere tverrfaglige kurs med kompetente instruktører etter behov i ditt nærmiljø.
  • Hjelpe med søknadskriving til tilskuddsordninger.
  • Sette teatergruppen din i kontakt med ressurspersoner.
  • Skaffe nødvendig utstyr til oppsetninger.
  • Hjelpe teatergrupper med å finne gode øvingslokaler og spillesteder/scener for sine forestillinger.
  • Hjelpe til med synliggjøring/markedsføring av teatergrupper/-forestillinger.
  • Bidra til å administrere en teatergruppe.

Fylkeskontakt:

Atle Håland

mob: 474 51 227

email: kurs#rosegardenteaterhus.no

Advertisements