Velkommen til Foreningen Rosegården Teaterhus

Foreningen Rosegården Teaterhus er en medlemsforening for amatørteatergrupper på Sørlandet. Styret i foreningen har ansvar for driften av Rosegården Teaterhus (RT) og er i tillegg fungerende Amatørteaterråd i Vest-Agder (AVA).

Både amatørteatergrupper og grupper som driver med andre sceniske uttrykk kan være medlem, se våre vedtekter her.

“Foreningen skal legge til rette for virksomhet som kan fremme amatørteatervirksomheten i Agder.”

masker

 

Advertisements