Velkommen til

Rosegården Teaterhus som drives av

Foreningen for Amatørteatre i Agder (FATA).

FATA er en medlemsforening for amatørteatergrupper på Agder og er fungerende Amatørteaterråd i Vest-Agder (AVA).

Enkeltpersoner og grupper som driver med andre sceniske uttrykk kan være medlem, se våre vedtekter her.

Foreningen skal tjene sceneamatørene på en mest mulig allsidig måte.
Foreningen skal være et kompetansesenter for amatørteatervirksomhet.

 

FATA logo-farge

Pressemelding:

Foreningen Rosegården Teaterhus endrer navn til Foreningen for Amatørteatre i Agder.

På årmøtet den 08.04.2018 ble det enstemmig vedtatt at Foreningen Rosegården Teaterhus (FRT) endret navn til Foreningen for Amatørteatre i Agder (FATA). Foreningens formål og arbeid fortsetter som tidligere.

Grunnlaget for navneendringen er blant annet forbundet med at Rosegården er knyttet til teaterhuset og beliggenheten. I tillegg har foreningen i enkelte tilfeller blitt oppfattet som en teatergruppe. Navnet Rosegården Teaterhus vil bestå, men med sin naturlige tilknytning til huset.

Arbeidet med å legge tilrette for amatørscenekunst vil fortsette som tidligere. Foreningens formål og arbeid endres ikke, Ref. FATA`s vedtekter §1 og §2

§ 1. FORMÅLSPARAGRAF

Foreningen er en medlemsforening for amatørteatergrupper på Agder. Enkeltpersoner og grupper som driver med andre sceniske uttrykk, kan også være medlem.

Foreningen skal tjene sceneamatørene på en mest mulig allsidig måte. (Fjernes: Rosegården Teaterhus skal også fremme den generelle kulturinteressen og) Foreningen skal være et kompetansesenter for amatørteatervirksomhet.

§ 2. FORENINGENS OPPGAVER OG ARBEIDSFORM

  • Foreningen skal utvikle og drifte Rosegården Teaterhus ihh. til avtalen med Kristiansand kommune og legge til rette for virksomhet som kan fremme amatørteatervirksomhet.
  • Foreningen er amatørteaterråd for Vest-Agder (AVA).

 

Ny styreleder i FATA er Guri Paulsen fra Fabelteateret, og ny nestleder er Øistein Rosen fra Det Dramatiske selskab.

For mer informasjon, kontakt: Guri Paulsen, styreleder, guri@rosegardenteaterhus.no

Om foreningen: Styret i foreningen har ansvar for driften av Rosegården Teaterhus (RT) og er i tillegg Amatørteaterråd i Vest-Agder (AVA).

rosegardenteaterhus.no

 

Advertisements